Sürdürülebilirlik İlkemiz

Otelimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın yükümlülüklerini yerine getireceğini ve sürdürülebilirlik performansının artırılması için sürdürülebilir yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder. Sektörün durumu, çevresel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve kültürel riskler, mevzuat kaynaklı değişiklik ve güncellemeler dolayısıyla yönetim sistemimiz sürekli gözden geçirilmekte, gerekli olması durumunda sistem ve politikalar güncellenmektedir.

Tesisimizde gerçekleştirmiş olduğumuz sürdürülebilirlik faaliyetlerinde desteğiniz için teşekkür ederiz.

Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Raporları

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi

Türkiyede Kültürel Mirasa Konu Yerlerde Davranış Kuralları

Kültürel Mirasa Konu Yerlerde Davranış Kuralları
Rules of Conduct at Cultural Heritage Places